Kursus i Computational Thinking

eVidenCenter udbyder et gratis, online kursus til undervisere, som ønsker at inddrage Computational Thinking (CT) i deres undervisning.

Kurset er stadigvæk under opbygning. Du kan finde en foreløbig version af kurset her:

Kurset er rettet mod undervisere på erhvervsuddannelserne, men kan også anvendes af undervisere fra andre uddannelsesretninger, herunder det almene gymnasium.

Formålet med kurset er at udbrede kendskabet til og inddragelsen af CT i undervisningen med den hensigt at styrke elevernes digitale kompetencer og forberede dem på de potentialer og udfordringer, som en digitaliseret verden byder på.

Kursets mål er at: