Flowchart

⯀ Hvad er et flowchart?

Et flowchart (eller et rutediagram på dansk) er egentligt bare en grafisk repræsentation af en algoritme vha. ”pile og kasser”.

Et eksempel på et flowchart er:

Flowchartet fortæller dig, at du skal afgøre om du er sulten hver time, og så spise en burger, hvis du er. Ja/nej spørgsmålet "Er du sulten?" er en forgrening. Hvis du ikke er sulten i et vis antal timer, indtræder du i en løkke, hvor du efter hver time skal afgøre, om du er blevet sulten.

⯀ Hvordan tegner man et flowchart?

Uformelt set kan man tegne et flowchart ved bare at bruge ”pile og kasser”. I de fleste undervisningssituationer er det tilstrækkeligt.

Formelt set tegnes flowcharts ved at bruge en række standardsymboler, som hver repræsenterer et bestemt indholdselement i algoritmen:

På flowchartet ovenfor kan du se et eksempel på, hvor de symboler bruges.

Man kan tegne flowcharts analogt eller digitalt:

Analogt

Post-it noter

Tavle

Whiteboard

Digitalt (statisk)

draw.io

Lucidchart

Mindmeister

SmartArt i Word/PowerPoint

Digitalt (interaktivt)

Landbot

Alle nævnte digitale værktøjer afvikles direkte i browseren og har en gratis version.

Flowchartet ovenfor er tegnet vha. draw.io, som ikke kræver tilmelding (sign up). Du kan opnå samme resultat med de andre digitale (statiske) værktøjer.

Landbot er et online digitalt værktøj til udvikling af chatbots. Chatbotten er en sekvens af beskeder, billeder mm. med forgreningspunkter, hvor brugeren giver input og bestemmer vejen igennem "samtalen". Du kan se et eksempel med pH beregninger i kemi her.

I udviklingsfasen kan eleverne med fordel lave flowcharts analogt. Det kan være langt hurtigere, nemmere og mere overskueligt. Hvis tiden tillader det, kan eleverne lære at tegne deres flowchart digitalt.

⯀ Eksempler på flowcharts "fra virkeligheden"

Flowcharts anvendes i vid strækning som guides og brugervejledninger:

Guide til sundhedspersonale fra sundhed.dk.