Algoritme uden kode?

Ved første øjekast synes Computational Thinking (CT) at være tæt forbundet med computere og programmering. Og det kan virke en smule afskrækkende på både undervisere og elever, som måske føler, at de mangler de rette IT kompetencer.

Men heldigvis forudsætter CT hverken brugen af en computer eller kendskab til et formelt programmeringssprog [Lu2009]. Se mere her.

Cuny-Snyder-Wing definitionen af CT gør det nemlig klart, at et menneske sagtens kan stå for både at formulere og afvikle algoritmen uden brug af en computer (eller eventuelt i kombination med en computer). Wing taler derfor om en ”informationsbearbejdende agent” (information-processing agent) og ikke en computer.

Det åbner op for den mulighed, at algoritmen skrives på en måde, som er forståelig for et menneske, men ikke nødvendigvis en computer:

Vi vil se to måder at udtrykke en algoritme på:

Flowchart

Pseudokode