Hvad er Computational Thinking ikke?

⯀ CT er ikke programmering

I eVidenCenters forståelse hverken forudsætter Computational Thinking (CT) færdigheder i formel programmering eller brugen af en computer [Lu2009]. Faktisk kan det hævdes, at det snarere forholder sig den anden vej rundt. Altså at CT er en forudsætning for at programmere.

CT er en tankegang og metode, som anvendes til at finde løsningen på et problem i form af en algoritme, mens programmering blot er den konkrete implementering af algoritmen, så den kan afvikles af en computer.

Men algoritmer kan designes og formuleres uafhængigt af et specifikt programmeringssprog - f.eks. vha. pseudokode eller flowcharts - og afviklingen kan varetages af et menneske uden brug af en computer. Se her.

Derfor er CT ikke programmering.

På mange måder forholder CT sig til programmering som regning forholder sig til matematik og formel bevisførelse.

I folkeskolen lærer eleverne at regne med tal og symboler, og det er typisk først i gymnasiet de introduceres for den mere formelle matematiske bevisførelse. Forståelse for og manipulation med tal og symboler er en forudsætning for at gennemføre et bevis. Men man behøver ikke at forstå de formelle beviser bag konstruktionen af de reelle tal for at regne med dem.

På samme måde kan CT ses som en forudsætning for programmering og eleven kan med fordel lære algoritmisk tankegang, før vedkommende måske senere giver sig i kast med et rigtigt programmeringssprog.

⯀ CT er ikke en general problemløsningsmetode

Hvis man gransker Wings opdaterede definition af CT lidt, bliver det klart, at CT er en problemløsningsmetode, hvor løsningen på et problem skal kunne implementeres som en algoritme.

Derfor er CT ikke en generel problemløsningsmetode.

F.eks. kan man ikke umiddelbart bruge CT til at 'løse' etisk-filosofiske problemstillinger, som måske slet ikke har en løsning, og hvor diskussion, refleksion over egne værdier mv. måske er det centrale frem for at udlede et konkret svar [Jones2011].

Men selve det at udforske og afprøve, om et givent problem kunne have en algoritmisk løsning - eventuelt ved at reformulere problemet således, at dette er tilfældet - er CT.

Og selv hvis svaret viser sig at være 'nej', kan processen frem til konklusionen være givende i sig selv.

⯀ CT er ikke nødvendigvis lige relevant i alle faglige forløb

I forlængelse af ovenstående er CT ikke nødvendigvis relevant i alle faglige undervisningsforløb. Dels fordi problemløsning ikke er en del af det pågældende faglige forløb, dels fordi eventuelle løsninger på faglige problemstillinger enten ikke kan implementeres eller ikke ønskes implementeret som en algoritme.

F.eks. kunne litteraturlæsning i de humanistiske fag til en vis grad sættes på algoritme vha. forskellige analyse- og fortolkningsmodeller. Men måske er det centrale de tanker, følelser mv., som litteraturen fremkalder hos læseren.

Der er dog mulighed for, at man i et tværfagligt forløb spreder CT kompetencerne ud i forskellige fag således, at et givet fag kun behandler en relevant delmængde af disse kompetencer.

Du kan se, hvordan man kan bruge CT kompetencer til at inkorporere CT i undervisningsforløb her.