Hvad er Computational Thinking?

I 2006 relancerede datalogiprofessor Jeanette Wing begrebet Computional Thinking (CT) [Wing2006]. Hun påbegyndte dermed en vigtig afklaring og popularisering af et begreb, som oprindeligt blev introduceret af matematikeren og datalogen Seymor Papert i 1980 uden videre definition. Du kan se mere om Paperts tilgang til CT her.

Wing argumenterede i 2006 for, at ikke kun datalogoer - men alle mennesker i en stadigt mere digitaliseret verden - kunne have gavn at lære og bruge CT.

⯀ Definition

I eVidenCenteret bruger vi den opdaterede Cuny-Snyder-Wing definition af CT fra 2010, som synes at være standard (fremhævning med fed skrift er vores) [Wing2010]:

“Computational Thinking is the thought processes involved in formulating problems and their solutions so that the solutions are represented in a form that can be effectively carried out by an information-processing agent.”

⯀ CT er en problemløsningsmetode

I eVidenCenterets fortolkning afgrænser ovenstående definition CT til at være en problemløsningsmetode, hvor løsningen på et problem skal kunne automatiseres i form af en algoritme (i bred forstand), der kan eksekveres af en computer eller et menneske (eller en kombination).

Men definitionen tydeliggøre også, at CT ikke er en generel problemløsningsmetode, fordi løsningen i princippet skal kunne implementeres som en algoritme. Du kan læse mere om, hvad CT ikke er her.

⯀ CT uden algoritme er ikke CT

I Wings definition indtager algoritmen en helt centralt plads i CT og er med til at differentiere CT fra andre tankegange og problemløsningsmetoder, såsom Mathematical Thinking.

Algoritmisk tænkning og algoritmedesign bør derfor indgå i et CT undervisningsforløb. For at sige det kort: CT uden algoritme er ikke CT. Du kan læse mere om, hvad en algoritme er her.

Algoritmen behøver imidlertid ikke være skrevet i et formelt programmeringssprog, og derfor forudsætter CT ikke programmering. Det kan du læse om her og her.

⯀ CT kompetencer i undervisningen

Cuny-Snyder-Wing definitionen af CT er stadigvæk under udvikling. En anke man kunne fremføre er, at den ikke er specielt operationel. Derfor har man arbejdet med at operationalisere CT i form af kompetencer. Det kan du læse om her.

I praksis kan CT kompetencerne danne grundlag for at inddrage CT i undervisningsforløb, som du kan læse om her. Som abstrakt problemløsningsmetode må CT konkretiseres med fagindhold samt en undervisningstilgang. Det kan læse om CT didaktiske fokuspunkter her og CT tilgange her.

Desuden kan du læse en sammenhængende guide til udvikling af CT forløb med mål, aktiviteter samt evaluering her.