Pseudokode

⯀ Hvad er pseudokode?

Pseudokode er en uformel tekstbaseret beskrivelse af en algoritme, som er letlæselig for mennesker.

Pseudokode kan være alt fra "naturligt sprog" (dvs. almindeligt skriftsprog) til stærkt formaliseret teknisk sprog (f.eks. matematisk sprog).

⯀ Hvordan skriver man pseudokode?

Pseudokode skrives på listeform, hvor hvert trin i algoritmen svarer til et nyt punkt i listen.

Et eksempel på en algoritme, der med fordel kan skrives som pseudokode (i naturligt sprog), er tømning af postkassen [Johannesson2018]:

 • Tag postkassenøglen.
 • Åbn hoveddøren.
 • Gå ud til postkassen.
 • Lås postkassen op.
 • Hvis der er post i postkassen, tages dette op, og postkassen låses.
 • Ellers låses postkassen.
 • Gå ind ad hoveddøren.
 • Luk hoveddøren.
 • Læg nøglen på plads.

Et mere teknisk eksempel på en algoritme er beregningen af nulpunkterne for andengradsfunktionen f(x) = a · x2 + b · x + c :

 • Input: a, b og c.
 • Hvis a, b og c ikke er tal, output:

"a, b og c skal være tal."

 • Ellers beregn d = b2 - 4 · a · c.
 • Hvis d < 0, output:

"Andengradsfunktionen har ingen nulpunkter."

 • Hvis d = 0, beregn x = - b / (2 · a) og output:

"Andengradsfunktionen har ét nulpunkt: (x, 0)"

 • Hvis d > 0, beregn x1 = (- b - √d ) / (2 · a) og x2 = (- b + √d ) / (2 · a) og output:

"Andengradsfunktionen har to nulpunkter: (x1, 0) og (x2, 0)"