Eksempler på Computational Thinking i undervisningen

På denne side kan du finde en masse eksempler på Computational Thinking (CT) forløb og aktiviteter i undervisningen. Eksemplerne kan tjene som inspiration til udvikling af egne CT forløb.

⯀ Computational Thinking på erhvervsuddannelserne

I projektet Computational Thinking på erhvervsuddannelserne (CT på EUD) har fire erhvervsskoler i samarbejde med eVidenCenteret udviklet undervisningsforløb, som inddrager Computational Thinking (CT). Du kan finde forløbene her.

⯀ Computational thinking i gymnasiet – fra Kirkegaard til koder

Systime har udgivet en frit tilgængeligt iBog Computational thinking i gymnasiet – fra Kirkegaard til koder med eksempler på gymnasiale CT forløb inden for dansk, historie, filosofi, fysik, kemi og matematik.

Bogen giver også en introduktion til CT samt didaktisk ramme for udvikling af CT forløb.

⯀ CT i gymnasiefag

Ni gymnasier i Region Midtjylland har i samarbejde med Center for Computational Thinking and Design (CCTD) ved Aarhus Universitet udviklet, afprøvet og evalueret seks CT undervisningsforløb (i samfundsfag, biologi/bioteknologiog og kemi).

Du kan læse om projektet CT i gymnasiefag samt finde forløbsbeskrivelser her. Du kan se projektets wiki her.

Hvert forløb tager udgangspunkt i en computermodel (programmeret i NetLogo), som omhandler en faglig relevant problemstilling, og eleverne arbejder med modellen vha. use-modify-create tilgangen.

Du kan læse projektets afsluttende rapport her.

⯀ Tværfagligt CT forløb med kemi og dansk i gymnasiet

Anne Boie Johannesson har udviklet et tværfagligt CT forløb med kemi og dansk på Køge Gymnasium.

Du kan læse kort om forløbet på her.

Anne har også skrevet et lille indlæg om informatik, hvor hun bl.a. snakker om CT i undervisningen. Se her.

⯀ Computational Thinking i matematik og naturfag

Frem mod 2021 vil mere end 30 gymnasier i samarbejde med Danske Science Gymnasier (DASG) og Center for Computational Thinking and Design (CCTD) ved Aarhus Universitet udvikle og afprøve CT forløb i matematik og naturfag. Desuden vil der blive udarbejdet en CT didaktik.

Tilgangen er hovedsageligt use-modify-create med udgangspunkt i computermodeller programmeret i NetLogo.

Du kan læse om projektet Computational Thinking in Math and Science (CTiMNAT) her og her.

Første delen af projektet er afsluttet. Her har 28 undervisere på 16 gymnasier udviklet og afprøvet en række CT forløb. Du kan finde forløbsbeskrivelserne her.

⯀ Computational Thinking i fysik

Silkeborg Gymnasium har udviklet et CT forløb i fysik om henfaldsloven.

Forløbet tager udgangspunkt i en præprogrammeret NetLogo computermodel og er bygget op omkring use-modify-create tilgangen.

Forløbet er udførligt beskrevet her (på bloggen potentialer i Web 2.0). Bemærk i øvrigt, at NetLogo algoritmen kan formuleres vha. flowcharts. Se her.