Computational Thinking på erhvervsuddannelserne

⯀ Om projektet

I regionsprojektet Computational Thinking på erhvervsuddannelserne (CT på EUD) har fire erhvervsskoler i samarbejde med eVidenCenteret og Sydansk Universitet udviklet og afprøvet undervisningsforløb, som inddrager Computational Thinking (CT).

De deltagende skoler er:

⯀ CT forløb

Nedenfor kan du finde de beskrivelser af projektets CT forløb samt erfaringer og indsigter fra afprøvningen af forløbene i undervisningen på de deltagende skoler.

Fejlfinding på el-styring

Reklamationsret

Databaser

Økonomiske funktioner

Kødannelse og kundeflow

⯀ Potentialer, tiltag og fremtid

Efter udviklingen og afprøvningen af projektets CT forløb har både eVidenCenter og de deltagende skoler høstet en række erfaringer og indsigter.

eVidenCenter har på den baggrund formuleret et antal didaktiske, pædagogiske og faglige potentialer ved inddragelse af CT i undervisningen samt de strategiske, organisatoriske og ressource- og planlægningsmæssige tiltag, som en skoleledelse kan iværksætte for at sikre, at denne inddragelse bliver succesfuld. Det kan du læse om her.

Desuden har de deltagende skoler drøftet, hvordan de i fremtiden ønsker at anvende de udviklede CT forløb og mere generelt CT i undervisningen. Det kan du læse om under her.

CT i ledelseshøjde

Fremtid og forankring